Kalite Politikası


• ABİGEM Çevresel Etkiler Deney ve Ölçüm Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklilikleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarını yasal kurum ve kuruluşların yayınladığı mevzuatlar dâhilinde karşılayarak deney hizmetlerini verir.

• Laboratuvarımızın görevi, öncelikle Çorum ve çevresindeki kuruluşlara, mümkün olursa da diğer müşterilerine sağladığı deney hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulama esaslarını yerel ve uluslararası metotları uygulamada kullanarak zamanında, doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.

• Laboratuvarımız, çalışanlarının erdemli yaklaşımlarıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutar ve laboratuvarın saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek için gayret sarf eder.

• Laboratuvarımız, kalite hedeflerine ulaşmada planlama, personel arasında işbirliği ve koordinasyonu kullanır ve bu sayede verimliliği arttırmayı hedefler.

• Müşterilerinin haklarına ve bilgilerinin korunmasına tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda riayet ederek müşterilerinin güvenini sağlar ve kurumsal olarak bu güvenin sürekliliğini sağlayıcı tedbirlerini alır.

• Laboratuvar Yönetimi, laboratuvar ekibinin TS EN ISO/IEC 17025 standardını ve bu standarda uygun olarak hazırlanan kalite dokümanlarını öğrenmesini zorunlu kılar, bu dokümanlara uygun olarak hizmet vermeleri için personeline gerekli ortamı ve desteği sağlar.

• Laboratuvar Yönetimi, müşterisine verdiği hizmet kalitesinin “Sürekli İyileştirme” ilkesi çerçevesinde olacağının şuurunda olarak hareket eder, bu kapsamda yapılması gerekenler için kaynak ve ortam sağlar.